شعر علیه فراموشی

 

بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها         شعر، علیه فراموشی        خبر های فرهنگی و ادبی

 

 

 

 

ويژه ي سالگرد قتل هاي زنجيره اي

 

همسرائی مقتولین در منظومه ایرانی محمد مختاری، نسیم خاکسار

شعری از محمد مختاری

 

جستجو ، شعری از محمد مختاری

چند شعر از آریل دورفمان (Ariel Dorfman)
برگردان: کوشیار پارسی


پرونده ناپدید شدگان، برگردان چند شعر ، کوشیار پارسی

نسیم خاکسار

حالا صدا صدا ...، ساسان قهرمان
نامه ، وحید گل بهاری
اعاده ، ساقی قهرمان
دو شعر از روشنک بیگناه

ویژه ی  سالگرد کشتار
 جمعي زندانيان سياسي در ايران