یک شعر از  بهروز حشمت

 

پشت درهای بسته

امید می‌میرد.

می‌میرند دلهای خسته

پشت درهای بسته.

در را وا کنید

می میرند

دلهای خسته

پشت درهای بسته.

 

وین. آوریل 2008