در سکوت ماه

 

 

در سکوت ماه نام گزیده‌ای از شعرهای روشنک بیگناه است که با درآمد و برگردان هلندی کوشیار پارسی توسط انتشارات کویست [Quist] در هلند، در ماه نوامبر 2006 منتشر شد.

انتشارات کویست در کار انتشار گزیده‌هایی از شعر امروز ایران با یاری استادان بخش ایران شناسی دانشکده ادبیات و پژوهش‌های شرقی دانشگاه لیدن در هلند همت گماشته است.

از این سری، تاکنون دفترهایی از فروغ فرخزاد و سهراب سپهری با برگردان دکتر اصغر سید غراب و احمد شاملو با برگردان اصغر سید غراب و پروفسور هانس د بروین منتشر کرده است. دو دفتر آینده‌ی در دست انتشار، گزیده‌هایی از نادر نادرپور و نصرت رحمانی خواهد بود.

نشانی ناشر برای سفارش کتاب: www.quist.nl

شماره شابک: 90-77983-14-7   ISBN

در ماه اکتبر برگردان هلندی مجموعه داستان "زنان بدون مردان" شهرنوش پارسی پور نیز با برگردان اصغر سید غراب و  دکتر گابریله فان دن برخ توسط انتشارات بولاک [Bulaq] منتشر شد. انتشارات بولاک، پیش از این برگردان هلندی گلستان سعدی و "کاروانی از سرزمین پارس" (هزار سال شعر پارسی) با همت پروفسور هانس د بروین را انتشار داده است. در آینده‌ای نزدیک برگردان شازده احتجاب و چند داستان دیگر از زنده یاد هوشنگ گلشیری با همت همین ناشر منتشر خواهد شد.