امینه سعید

ترجمه: هنگامه هویدا


 

 

امینه سعید متولد 1953 نویسنده‌ی فرانسه ‌زبان تونسی‌ست که از سال 1978 در پاریس زندگی‌می‌کند. از او تاکنون چندین مجموعه شعر، مقاله و دو کتاب داستان کوتاه منتشر شده و بسیاری از آثارش به زبان‌های مختلف برگردانده شده‌است. همچنین دو اثر او موفق به دریافت جایزه‌های ژان مالریو در سال 1989 و شارل ویلدارک در سال 1994 شده و اکنون هم عضو هیئت داوران جایزه ماکس پل فوشه است.

 

در یک هجا

نورمعطل من است

که همراهی می‌کنم قدم‌زنان زندگی را

به سوی آسمان بی‌ وقفه‌ی کودکی

 

دلهره

در تبسم سنگ‌ها

شبِ فریاد آنها

آنسوی آستانه است‌

برای کسی که مست است از مرگ

 

سایه

همچون آخرین پناهگاه

در برابر کمان بی امان آفتابِ

 حافظه‌ای جنوبی

ما به سرچشمه‌هایی یکسان تن نمی‌سپاریم.

 

[همیشه در شعر]

همیشه در شعر

من سکوت را پیش از کلمه می‌شنوم

 و می‌نوشم از سرچشمه‌‌اش.

 

سپس متولد می‌شوند اشیا

کلمات جهان

 

من می‌گویم؛ همیشه در شعر

من سکوت را پیش از کلمات می‌شنوم

و تو پاسخ می‌دهی

اگر خدایی باشد

سکوت جایی‌ست که اوساکن است در آن.

 

من شیب دقیق سایه و نور را

کشف می‌کنم،

آنجا که شروع می‌شود و آنجا که خاتمه می‌یابد

 

و سکوت می‌تپد

همچون نمک درون شکم دریا

می‌لرزد همچون بال پرنده

در حال آرام آرام رام کردن آسمان

می‌تپد مثل باد   زمین   زندگی

و اگر باشد خدایی، بله

سکوت جایی‌ست که او ساکن آن است.