سمیه طوسی


 somayeTousi

            1  

ماه
دوید زیر پیراهن‌ام
و چهارده بار
از سینه هایم نوشید
کامل شدم
و ماه
مادر شد

 

2

به رفتارهای دستت فکر کن
به چیزهایی که ممکن است
فراموش نشود
به ذهن ات
و حرکت معمول چشمهام
به هر آن چیزی که مرا
متاثر می کند
و تو را سرشار
روی نبض من و تو
لحظه هایی ست
که هیچ وقت فکرش را نکرده ایم !

 

3

تا میوه چینی
چند قصه بیشتر نمانده
 :
نه اسبی بود؛ نه شاهزاده ای
پنجره‌ای بی بال
آوازهایش به هیچ کس نمی‌رسید
خیالاتی
چشمهایش را بست
دستی لبهایش را دزدید
حالا مدت‌ها
به صداهایی فکر می کند
که بی لب خوانده  ...

من
به لب‌هایم فکر می کنم
تو
به شکل میوه‌ها .

 

4

به صدایی دیگر بلندم کن
دست‌ها را به طعمی دیگر
دعوتم کن به قرمزی که لحن ندارد
ادامه بده پاهایم را
در خیابان
به مجهولی
لحن‌ات را تغییر بده
و قرمزی‌ام را هاااااااااا کن

حالا از اول
همه چیز را حرف بزن.

 

 

5

راه می‌رود درونم
در رگ‌هام
در جزیره‌های پوستم
 
تردید
پلک‌انداز
نگاهم را پر و خالی می‌کند
 
نه فرصتی برای دوباره‌ی زندگی
نه راهی برای بازگشت
 
حالاها را شعر می‌کنم
شعرها را حالا...!

لحظه‌ای بغض نکرده‌ام
که لحظه‌ای
خشک گذشته باشد

 
ایستاده‌ام
سرد و بلند
تقویم‌های دیوار را
برگ
برگ
دود می‌کنم
دست تو را می‌گیرم
شانه به شانه‌ات
پا به پات
در توهمی
که عین واقعیت است.