بهاره رضایی baharehRezai

          قِرائتِ تلخ

  

مثل ِ خرگوش ِ وحشت زده ای 
به جُفتم چسبیده ام این روزها.
صدایِ گلوله ها ؛
مُراقبه ی شبانه ام شده....

از کرانه هایِ وسیعی تبعیدی ام
و تعادل ندارم انگار!
و جشن
هویج
رؤیایِ پیچیده ی شب هایِ من است!
و تنها نیروانا این جا ؛
گرمایِ تن ِ جُفتم!

*
به تاریک-خانه برمی گردم
من به ظهور ِ این عکس ها ایمان دارم
به تاریک-خانه برمی گردم
و به جشن ِ هویج فکر می کنم
و نیروانایِ تن ِ جُفتم......