آزیتا ساسانیان

  azitaSasanian

 بهانه های بودن

 

 سیلی شب بر صورتم

 جای انگشتان ابر رامی شمارم

 بند ناف این تاریکی را

 هیچ خورشیدی نخواهد برید

 

 بهانه های بودن

 آویز از طناب های پوسیده شان

 چشمان حس را نشانه می گیرند

 حباب روز کش می آید

 چون بادکنکی پر آب

 من در جریان ولرمش جنینی را می مانم

 که متولد نخواهد شد

 

 دریا خود را در آسمان غرق می کند

 تا که ابر آینه اش را گم کند

 دهان روز از شن پر می شود

 آوازش از سکوت

 

    من مدالهای وهم را

 بر پوستم سنجاق می کنم

 تا داغ بودنم جاودانه شود

 

 

  دریاچه های شب

 

 یخریزه ها  جریانی تازه دارند

 در روح من

 مسیر ناشناس باد

 لا بلای شیارهای سکون و شن

 ماهیان کوچک نگاهم

 در خواب یخ زدشان

 دم می جنبانند

 حرکتی ما بین هزیان و سکوت

 

 چه سیاهند دریاچه های کوچک شب

 چه دوست داشتنی جعبه های کوچک نگاه

 چه عاشقانه ما را منجمد می کند

 این صدای باد

 که از روی آب می گذرد  

 تا نشانی از خود به جای نگذارد

 

 

   رود سرب   

 

 دسته کلاغان گیج

 بر شاخه های هرس شده سکوت

 بخیه های درهم آسمان

 بر انجماد سرخ پوست

 

 بر خاک باغچه شناورم

 در فاصله ریشه ها و یخریزه ها

 سر انگشتانم تیله های رنگی

 دکمه های نور

 

 رودی بنفش  

 از زمستان می گذرد

 از زیر زبان من هم

 تا شالیزارهای سکوت

 

 من صورتم را

 با باران سربی اینجا شسته ام

 به بوی فلزش عادت نمی کنم   

 

 

 

  نشست   

 

 رنگهای غریبی دارد این عصر

 هوای حرفهای بی اختیار

 که ناهمخوانی رنگها را بر میز میچیند

 کارد و چنگال حساسیت به دست می دهد

 بی حفاظ خنده ای  

 یا سر تکان دادنی بی خیال

 

 و من که غرق می شوم در نگاه تو

 در ناشناسی که منم

 در خنده ای که از من نیست

 در رنگهایی که در هم فرو میروند

 تا بیرنگی منی که منم

 

 رنگهای غریبی دارد این عصر

 وقتی که با رنگهای تو از آن میگذرم

 و تنگ میشود نوار نگاهت بر گردنم

 تا بر مهره های پشت کلامم لانه کند

 بی آنکه از خلاء کلام تو چیزی بکاهد