صبحی سلیمی

 

                            
من و منیّت هستی ام

 

 

من از جهان تو سخن میگویم ،

                                      که چه بی شرمانه  نت های مرا نوشت .

و ثانیه هایم چه غریبانه ،

                                   گوش به آوازش سپردند .

 

اینجا سرای  ِِ سراب است  ........            (‌ صدای عطش لبی می آید )

نگاه مردی در عمق نگاهم ، 

                                  نقطه ی تقاطعی ست برای آغاز عشق .

و پشت ِ کلفتی  ِ صدایش ،

                                  دوست داشتن چه ناگهان می آید و می رود !

 

                                        ****

 

تیتر یک زندگی طرد شده :

                                    " بچه اش نمی شد ،  شوهرش طلاقش داد "
 

و این ناتوانی اوست ؛ در حضور نا توانی  ِ‌ پیکر من .......

 

                                      ****

من از جهان تو سخن میگویم ؛

                                           ]  بی بنیاد ...

و در زمین عاشق شدم .

سرو خوش اندام اویم و  شاخه هایم چه بسیار بلند !

 

او ...  تبر دارد ......      و تنه ام به خود لرزید ......

                                                                  ( ریشه هایم یادش رفت )

                                         ****

 

( سیزده سالگی ام را به یاد می آورم و جوشهای مزخرفی را که چه ناخوانده  میهمان صورتم

شدند .  و همخوابگی ام با تنهایی در خون غلتیدن و بیرون آمدن و تنهایی بزرگ شدن ...  و

موسیقی دلنواز باکرگی اندامم در کنج حصاری  ،  و روزنی به اندازه ی تمام  ِ من ؛

 و من چقدر دلم برای خاله بازی تنگ شده  .... )

 

****                                         

 

بهار ...  تابستان  ...  پاییز ...  زمستان ...

                                              هر روز بزرگتر میشوم .

( می خواهم جایی برای  داروسازی  دایر کنم که چسبهای عاشق  ِ  زخم  ، تحویل داروخانه ها دهد  تا  دیگر به هوای  طنازی  ِ آب  ، از پوستم جدا نشود .... )

و من دلم این همه صدای نا مأ نوس نمی خواهد .

                  

    ****                                        

 

-        :  " روسری ات را فراموش نکن دخترک ! خدای نکرده کله ات یخ نزند ! "

 چقدر آدم  اینجاست ....

ما شینها زیادند .

  و من چقدر مصونم !

( تاکسی میگیرم .

 دستش را به سبیلش میکشد و سپس به موها یش . خودم را از نگاهش می دزدم .  پشت این سبیل چنگیزی و جو گندمی اش چه نهفته ؟  پخش را روشن میکند :

" ... عروسکی عروسکی  ... تو خوشکل و با نمکی ...."

گوشم چیزی نمی شنود .  و بوی اسانسش در مغزم کار میکند .  پولش را می دهم . موذیانه یا شاید هم دلسوزانه   - چه میدانم -  می گوید :  " قابل نداره ،  مهمان باشید" 

تیر خلاص نگاهم از آینه ی جلویش به عینک فتوکرومیکش میخورد و چشمان  ِ گردش به  هلاکت می رسد . )

و کله ام دارد می سوزد .

****                                      

 من از جهان تو سخن میگویم .

                                          و بی شرمانه سرشارم از التهاب بودن ...

]  و او از من آب میخواهد ...........