بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها         شعر، علیه فراموشی

 

نسيم خاكسار

آه‌ سرزمين من

زمين مي چرخد

اما سرزمين من قطعه يخي است كه فصل عوض نمي كند.

نهالي بنشان

نهالي كوچك

زير آواز گرم قناري ها

تا سبز شوند

برو قناري ها را

كه زير يخ خفته‌اند

بيدار كن

و دل مهربان مرا

زمين مي چرخد

آه سرزمين من

1362

 

اوین

از اینجا آمدم
               جاده ای متروک،
                                   که کسی در آن قدم نمی زند
غروبی
        که هیچکس تماشایش نمی کند
میدانی خاکی
                با بادی که گِردِ هیچ می گردد
بی تکان ورق پاره ی روزنامه ای حتی
که تصویر تیرباران شدگان را داشته باشد
                                                 یا شاید نامشان را

از
   اینجا
        آمدم
             من.
      
                                                سپتامبر 1998