بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

 

سام واثقی

 

گریز از آشیانه ها

 

در سرخ خون،

من سبز...

جرقه ای،

در خیال خوفناک یک نفس،

فرسوده در تماس وسوسه آب

و رهای بی راهِ  شتاب وُ ایست

بیدار بر دار ِ خواب

گویند در این خرابات

حکومت ضد واژه ها

ملزم هیچگونه

حضوری نیست.

و در سبز دشت،

سرخ، من،

مماس رسوب کهکشان در لایه های آفتاب

و رویان رنگ سفید میان سایه ها

آرام...

آرام...

می نویسم

از گریز غشق از آشیانه ها،

جرات بودن

را، غریو ترانه ها.

 

 

www.vaseghi.de