بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

 

   حسین شکر بیگی
 

"کردی برقص"

 

و دایره

باز تر می شود

و باز

دایره تر می شود

هندسه ای رقصان

و رنگ هایی شاد که می جوشد

با دست ها

دستمال ها

لرزم لرزآآنه جانم لرزآآنه

امشاو عرووسی بالابرزآآنه

اما من هنوز عربی چشم های تو را می

می رم

و می روم تا سیاه

مست

لرزم لرزآآنه

به فصلی تازه از زمین

برقصیم بیا

به رنگ هایی که شاد

به بیشتر از عاشقم

به دایره که بازتر