ترجمه : شادی سابجیبرای بابایم

موریس کارم

 

 


ترجمه‌ این شعر تقدیم به همه‌ی پدران خوب دنیا....

می‌نویسم نام بره را

و آن‌گاه همه چیز

از برگ درخت توس

تا نور نزدیک‌ها

مجعد می‌شود


می‌نویسم نام برکه را

و لب‌هایم خیس می‌شود

در انتظار خندیدن غوکی

در دشت می‌مانم


می‌نویسم نام جنگل را

و باد شاخسار درخت می‌شود

سنجاب خم می‌شود

و در گوشم یواشکی زمزمه می‌کند


می‌نویسم نام بابا را

و همه چیز نوازش می‌شود

و دنیا نغمه خوان

در میان دست‌هاش تسکینم می‌دهد