شعری از حمیرا نکهت دستگیرزاده 

کرانه شب

 

بمان که موج سحر ریخت در کرانه شب

عجین شور دگر شد دل ترانه شب

نفس به شوق صدای تو ر قص بیتابی

صدا به ذوق کلام تو شد به خانه شب

میان بستر نام تو لحظه ها خواب اند

چو کودکان خیالات عاشقانه شب

تو در تلاوت مهری میان لحظه و دم

ز بام روز بلند تا به آستانه شب

هژیر اگر به نگاهی  هری به آوایی

تو در سکوت به غم میخزی به لانه شب

ببین سحر به دودست بلند شب گل کرد

ببین ستاره صدا شد به آسمانه شب

 

 

28-07-2010