رضا مرتضوی mortazavi
 

 

نقشه خوانی در تاریکی

 

دست هایی هستند

که کیلومترها پوست را

پیموده اند

و بدن هایی که اگر به قتل برسند

به سختی می توان قاتلی برایشان پیدا کرد

که اثر انگشت صدها انسان

 
بر جای جایشان باقی ست


پوست تو

نقشه ای بدون جاده است

که دست ها را در خود گم می کند

نه دستی      نه اثر انگشتی

و این یعنی یک جنایت حرفه ای

 

یک روز شبیه انسان بودیم

 

دیروز که جسد این دختر را از آب می گرفتیم

کسی گریه نمی کرد

معمولا دیدن این جور صحنه ها

آدم را شوکه می کند

ما را نه

ما غواصیم نه آدم