پژمان الماس نیا

 

در ماسه‌هی ساحلی

خویشاوندان خجول

كه طره‌هی زرد در اطراف چشم دارند

یستاده‌اند و نمی‌دانند

از كدام چشمه بنوشند كه از سرچشمه گل‌آلود نباشد