کوروش همه خا نی

 

 سه شعر از کتاب آماده ی چاپ به نام (مادر)

 

 

1

من و تو

شب ها را

اگر روشن نکنیم

 

ستاره ها

آسمان را

از اینجا می برند

و دست ها ما ن

به انار نمی رسد

 

بیا پیش از عبور آسمان

در چشم هم

ستاره بکاریم

 

خواهی دید...

دانه ها ی انار

یک صبح آبی

در دست ها ما ن خوشه می بندد.

 

----------------------------------

 2

 

کتاب های مقدس

به این خاطر نوشته شدند

گنا ها ن را زن ها بنویسند

 

کتاب ها ی مقدس را ببندیم

زن ها

 در هیچ کتابی نمی گنجند

 

خدایا

به آبروی آب

این خطا را به ما ببخش

 

 

------------------------------------

3

صورت اناری ات

فانوس راه ها

 

چشمت

دو بال پر

پریدن از من

 

 

دریا پری

نگاهت

گنجینه ا ی از سکوت

تا راز پیکرت

پروانه وار مرا می کشد

 

و اما صدایت

سرزمینی بود بکر

که هیچ انسانی

هیچ

 

الا شاعری که می خواست بداند

نخستین انسان

پیش از کلمه

چگونه عاشق شد.

 

www.sibeabi.8k.com