رضا مرتضوی

mortazavi

  معجزه

 

معجزه یعنی

کسی برای کشتنت می آید

و تو خانه نیستی

 

 

حرکت آهسته

 

دویدن

به قصد شکار پریدن

و دریدن را

با حرکت آهسته دیدن

به این مستند معنا می بخشد

آه آفریقا ، آفریقا

چقدر در تو تکه پاره می شوم هر روز

 

 

 

 آ