مرگ در ساحل آمونیاک
 

 داریوش معمار

 

ناشر: موسسه انتشاراتی آهنگ دیگر

چاپ اول:1386

 

مجموعه شعر مرگ در ساحل آمونیاک حاوی 81 شعر کوتاه و بلند سروده داریوش معمار است که پیش از این چهار مجموعه شعر از وی منتشر شده یود. این کتاب در سه کتاب شامل :عاشقانه ها، دفتر دوم ویادداشت های جمع آوری شده . 

 

زندگی كردن                                                                                    

 

گاهی كلافه می كند آدم را

می ُبری /گاهی

فكر می كنم اگر ادامه پیداكند یك دقیقه دیگر

                                 ینها

بهم می خورد حالم از همه چیز  

اما چه می شود كرد

هر روز پنج صبح بید بروی

نُه شب برگردی

نان خوردن سخت است دیگر    

زندگی است خوب

كلافه می كند آدم را گاهی

                       می بُری

 

 

 

صدی آواز قمری

 

طبقه ی دوم

حمام

صدی آواز قمری كه تخم گذاشته باشد پشت دریچه

ُشرُشر آب

تیغ ریش تراشی

سنگ توالتی كه خوابیده باشد آن بغل با دهان باز

همه چیز آماده است بری ینكه آدم بزند زیر همه چیز

 

بشقاب،چوب لباسی،ازدواج،كار

چقدر سبك شده ام حالا

اما حیف كه بری زندگی

       فرصتی نیست دیگر

 

 

 

می افتد اتفاق

 

اتفاق بودكه باد وزید شاخه شكست

و دست رهگذری آغشته شد به خون تازه ی

آن سیب

اتفاق بود

اتفاق می افتد

خبر هم نمی كند آنطور    هیچ وقت