مهناز بدیهیان

 

 

 همه جنایتکاریم....

حضار گرامی

من همین جا در این دادگاه خالقان

که در تاریکی دیوارهای بی تفاوت سرخابی

و در پشت شیشه های کپک رنگ

با شما حاضران زبان بریده

 درپسگاه خلق خاموش

اعلام می کنم که من یک جنایتکارم

و دیگر هیچ ژنی در پوست مور مور شده ام نمانده که از شکستن ان ساقه ی ترد

چشمانم را همچو دو دایره ی سرگردان بچرخاند

 

حضار گرامی

خواهش می کنم فریب دستان سفید م را

که با اوراد خالکوبی مقدس و الماس تزیین شده را نخورید

من جنایتکارم و در سایه ی شکوه آن

دیگر حتا ابهای سرخ و تکیده ی فرات

بیدارم نمی کند

حضار گرامی

باور بفرمایید

 جنایت کار خوبی است، نهایت آزادی ست

و قلبت را لایه به لایه سنگفرش می کند

آنقدر که حتا شیشه ی دل آه نمی گوید از تماشای سنگسار سوسن ها

چه حس غریبی ست حس جنایتکاری

این دیوار شکسته، فرو ریخته آزارم نمی دهد

 

حضار گرامی

قاضیان قبیله های بی تاریخ

باور کنید  که ما همه  به آزادی رسیده ایم

آزادی جنایت سکوت و دلسنگی  

و روزی فرا رسیده است

که کیسه های اشگ این جهان پر از غبار شده است...

جهان بی مروارید !!

                                                     

ُّ                                                          سانفرانسیسکو پاییز 2007