بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

رباب محب

 

      بر تارک ِ شعرت

      شاعرانی برای رسیدن به قله های ِ عشق

     عشق را جا گذاشته ا ند گوئی که برف

      سفیدی ا ش را

      روی ِ هر قله

 

      اینک که از درد ِ از کف دادن ِ شعر

       به درد ِ دیگری لبخند می زنی

       پلکان ها در انتظار پاهایت شکسته ا ند

       و درد  با درد به تو راه می دهد

 

        ...

 

       میان ِ خنده ی خورشید و ُ

        کرشمه ی آ ب

        ایستاده ای

 

 

                            2

 

 

                  پشت ِ رؤیای نور مانده ای

                  میان تو و ُ

                  رفتن

                  قند یل های ِ خیره ی گستاخ

 

                   ...

  

                   صدایت می زند

                         حیرت ِ چشمهای ِ کودکیت :

 

                      برگرد!

 

چهارم فوریه دوهزارو پنج