بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

 

 

 

شیما کلباسی

 

نوروزک

 

سنگ روی خاک

سنگ ریزه سنگ

خاک روی سنگ

 

زیر ناخنهایت تنگا تنگ

خاکیست باری بار آری

می دویم: دامنت کفشهایت خنده هایت

مشتهایش   بذرهایش   خواسته هایش

 

سر می زند دانه دانه گل می کند

جوانه جان می گیرد باری بار آری 

چهار ساله می شود بهار!

 

مامان؟ من دیگه چهار سالم شده. من رو می بری دیسنی ورلد؟