بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

 

روشنک بیگناه

 

و یکبار صدایی از پرده ها می گذرد
جانی  می گیرد
                    زمین و آسیاب
                    و شمایل قدیس
آبی می گذرد
از حنجره ای که مرگ
ترک ترک
به خشکسالی اش برده است
و اسب جان می گیرد
و خونی که بر شقیقه خشکیده
جاری می شود
و کودکی که سر به قهر چرخانده
دوباره به گرمای پستان می چرخد

ما از ابتدا
تا به انجام
            رفته ایم و
            مکث کرده ایم و
            بازگشته ایم
و دیوارها
            نفس کشیده اند و
            مرده اند و
            زیبا تر شده اند

دیگر چه حاجتی ست
به سرتکان دادن بازیگرانی چون ما
 این همه شمایل
این همه قدیس
برای هفت چرخ این جهان
                                کافی ست.