بایگانی      صفحه اول        شعر      نگاه      کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

 

آزیتا قهرمان

 

16

 

 ومن كه اختراع شما هستم

پر پر گنجشكها

در يقه كتان تابستان      

صندل هاي سفيد جين مانسفيلد

پرهاي خيس فرشته اي كه از فواره ها  آمد   

یا جني  بافنده ی  اوراد  شعر

خواننده خطوط غيبي در مكاتيب چشم تو

اين تكه ها را از پاره هاي من       خدا دوخت يا شيطان ؟

ميان دستهايت  رخ داده ام     

ساده و عيني

مثل صداي شير آبي كه باز

و انگشتهايي واقعا ده تا

و رنگ بنفشه ها كه دوستشان دارم و

اما نمي دانم

شما كه هميشه زني را كه نداشته       داشته ايد دوست

و آنكه مي رود از دست        هست ؟

تني كه نزديكتر    دور ايستاده      مي رود

مني كه داشته ام و هستن شدم

دوستت دارم را  عينا خودت     

تنت را درختي كشيده ام  زير سايه اش     لانه

با دستي به زير چانه.

اختراعي كه راه مي رود

با لوزي هاي سفيد و خال هاي نارنجي اش

نشانی ی ترا پرسيده

آمده با بخيه ها و جراحتي كه جوش نخورده

در كه مي زنند    شايد     منم

از لابلاي كلمات دويده      تا رسيده ام

سيم هاي تلفن

و بال هاي گرسنه روي خاك

در جستجوي مدادي         كه مرا بنويسد

و گر نه مي نشينم روي همين پله برفي

و جمله جمله يخ مي زنم

و نمي خواهم  کسی ببيند    چقدر دريا بلعيده ام

و راه خورده ام سنگ سنگ

تا اين بوسه هاي گود .

باز مي روم پيراهنی سفيد را اتو كنم

گلي وحشي لاي موهايم فراموش

يا غروب را

  پشت  سكوت    تماشا  

اين گنجشكهاي گیج را سر مي دهم

                           ميان شعرهاي تو

و خالي را حفره حفره  خيال مي کنم       

تا اتاق ها پر مي شود

پيش از آنكه آمده باشي از رفته باشم

 سلام     يا     خداحافظ