بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی    

 

   

    عاشقانه ها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نه خطابه از خطابه های زمینی، منصور کوشان
دو شعر از ساسان قهرمان
عاشقانه ها، رباب محب
يک اتفاق ساده، خلیل پاک نیا
نیش، مانا آقایی
عشق را نمي توان آلود،
هفت شعر ازمجيد نفيسي

 فکر کردن از پشت شیشه ها، و.م.آیرو
دو شعر عاشقانه از نسیم خاکسا
ر
شعر تازه ای از روشنک بیگناه
شاپوری 8 و 9، ساقی قهرمان

بودن، شیما کلباسی


شعر جهان

دو شعر از توماس ترانسترومر،
برگردان:  خلیل پاک نیا
عاشقانه ها، جک اسپایسر،
 برگردان: کوشیار پارسی

شعر کهن عشق، جان برجر،
برگردان: نسیم خاکسار

نُه دروازه ی تن تو، گیوم آپولینر، برگردان:
کوشیار پارسی

طفلکی ها ، پابلو نرودا،
برگردان: روشنک بیگناه

تو نمی دونی عشق یعنی چی ، ریموند کارور، برگردان : کوشیارپارسی