بایگانی      صفحه اول       تازه های شعر    کتابخانه      پیوندها      شعر، علیه فراموشی      ویژه ی 8 مارس

 

خلیل کلباسی
 

Rira  Publishers

P O Box 1844

Venice, California 90294

rirabooks@yahoo.com

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            به دوستان گمشده ام

 

فراخوان

 

 

اگر خانه ام بزرگ بود
در آستانه ی در می ایستادم
و نام دوستان گمشده ام را به کوچه ی مه آلود می گفتم

اگر خانه ام بزرگ بود
درهای همه ی اتاق ها را می گشودم
و می گذاشتم گلایه های مانده بیرون آیند
و با مهمانها آشنا شوند

اگر خانه ام بزرگ بود
به همه ی شاعران بی اجاره اتاق می دادم
بشرطی که درخانه سیگار نکشند
و وقتی از آنها نخی خواستم
به دخترم چیزی نگویند

دوستان!
خانه ی من کوچک است، اما
درون من تا بخواهید فضای خالی هست