تیرداد نیکجو

tirdadNikjo

جشنواره 

برگزیدگان سالِ زندگانی مسالمت آمیزِ درون این گردونه:

.

مدال برنز

یوزپلنگی که با وسایط نقلیه عمومی می‌رود شکار

مدال نقره

یک قناری ایستاده در صف بلیط کنسرت راک

مدال طلا

جنینی که دست در دست ِِ پدر

مادرش را می‌جست

.

جایزه‌ی یک عمر تلاش بی وقفه

به پروانه‌ای که خسته از بازی زیبایی

راه و چاه از تارتَنَکی پرسیده بود