سهیل پاشازاده

 

 

اسطوره ی ماه

              دریاست

          که مهتابی را موج به موج /

                                  می لرزاند

 


 

 

زیبا تر از زیبا تویی

                 که لبخندهایت را

                    چونان معجزه ای

   بر شاخک های مرطوب چشمهای باران دیده ام 

                                                شکوفا می کنی

 

 

 


 

 

دلتنگ تر از غروب

         بهانه زمین ست که تقویم را

                       به بهاری پا به ماه

                             سال به سال اش می کند

                                                                                               www.narenjabi.blogfa.com