شبنم آذر، شهلا آقاپور، مانا آقایی، سوسن احمد گلی، پگاه احمدی، فاطمه اختصاری،  پرستو ارستو،  

مریم اسحاقی ، مینا اسدی، منصوره اشرافی، افسانه افروز، سارا افضلی، انسیه اکبری،  نرگس الیکایی،  

ناهید باقری گلداشمید، کیانا برومند،  آزاده بشارتی، نسترن بشردوست، روشنک بیگناه، منیره پرورش،

 رویا پویا، رویا تفتی،  شکوفه تقی،  ملیحه تیره گل، سپیده جدیری ، مهری جعفری،

ژاله چگنی،  روجا چمنکار، فرخنده حاجی زاده، بنفشه حجازی، اعظم حسینی ،

زبیده حسینی،  منیره حسینی ، لیلا حکمت نیا،  بهاره خلیقی، سارا خلیلی،  مهتاب خرمشاهی، ساناز داوود زاده فر ،

نازنین رحیمی، مهرانگیز رساپور ، بهاره رضایی، منصوره روستایی،

الهه رهرونیا ،  کتایون ریزخراتی،  ساناز زارع ثانی  ، شقایق زعفری، ماندانا زندیان ،  

آزیتا ساسانیان، ناهید سرشگی ، فریبا شادکهن،  فریبا صدیقیم،  رویا شاه حسین زاده  ،  زری شاه حسینی،  

معصومه ضیائی، سمیه طوسی،  ناهید عرجونی  ، بتول عزیزپور،  ویدا فرهودی ،  بنفشه فریس آبادی  ،

بهاره فریس آبادی  ، مهرنوش قربانعلی ، فرزانه قوامی، ، آزیتا قهرمان، پوران کاوه ،

آذر کتابی، روح انگیز کراچی،  مهتاب کرانشه  ، سعیده کشاورزی،  آذرکیانی  ، عاطفه گرگین، لیلی گلزار، لیلی گله داران،

 رباب محب ، شیدا محمدی، سارا محمدی اردهالی، آرزو مختاریان، سپهر مساکنی، لیلا مشفق  ،

بیتا ملکوتی،    شهین منصوری، لیلا مهرپویا،  سهیلا میرزایی،  زری مینویی، مینو نصرت،

سمیرانیک نوروزی،  لیلا نوری نایینی ، فرشته وزیری نسب، مریم هوله، هنگامه هویدا،  پیرایه یغمائی، مه ناز یوسفی  ،

 ادبیات جهان

مترجمین به ترتیب الفبا:

 شهلا اسماعیل زاده،   شعرهایی از دو شاعر هلندی

انسیه اکبری، آنا آخماتوا

کوشیار پارسی، ایوا لیپسکا

اقدس شعبانی، شعرهایی از:
                     اینگه بورگ باخمن

                      گل بهار کولتور  

بتول عزیزپور:

                والنتاین  پانروز

                رودیکا دِراکِینْچِسْکُو 

               ژوس اولِتا  

 

آزیتا قهرمان، دایوا چیپاوسکایته

کتایون کشاورزی، کارولین فورشه

شاهین کوهساری، دنیس لورتوو

رئوف مرادی، چند شعر از شاعران زن کرد

حسین منصوری، چند شعر ازشاعران زن عرب

 مودب میرعلایی، رونلدا کرامف

سمیرا نیک نوروزی، کریستینا اشتولتز

فرشته وزیری نسب، دورتی پارکر

هنگامه هویدا، امینه سعید

 

درباره ی شعر

درباره ی " در آستانه ی فصلی سرد"، بابک اباذری

نگاهی به  کتاب های منتشره از چند شاعره ی  ایرانی مهاجر، سهراب رحیمی

به نازکایِ دانه هایِ برف  ، نگاهی به "  زمستان معشوق من است"، رباب محب
ظهورشاعرانه  بر کرانه های دور
،